Lịch sử nước Mỹ không dài bằng nhiều nước khác, mặc dù các chứng tích khảo cổ và địa chất định rằng người da đỏ có mặt ở Mỹ Châu hàng chục ngàn năm xưa.  Vì quá ít chứng tích tài liệu ngôn ngữ, nên hầu hết thời gian trước ông Columbus được coi là “Đất Mỹ thời tiền sử.”  Nhưng từ cuối thế kỷ 15, lịch sử đất này thay đổi mau chóng có nhiều tiến triển cũng như vấn đề, nhất là về đa dạng các chủng tộc và sắc tộc nhân loại.

US-By-Race1

Từ hướng Á Châu đi qua biển Bering đến lục địa mới, người da đỏ đã sống khắp Nam Mỹ và Bắc Mỹ bao nhiêu thế kỷ.  Rồi người da trắng bắt đầu qua vào thế kỷ 16, khi hai đế quốc Tây Ban NhaBồ Đào Nha gởi người qua thám hiểm đất đai, kiếm vàng kiếm bạc, giảng đạo Công Giáo.  Họ dùng quân đội xâm chiếm nhiều khu vực, rồi mở đồn điền trồng trọt, nhất là tại Nam Mỹ và các đảo vùng biển Caribe ở Châu Mỹ Latin. Sau này họ mua người da đen bên Phi Châu làm nô lệ lao động ở những đồn điền này.

Continue reading “Lịch sử nước Mỹ #1 – Bài giới thiệu về di dân”