Search

tuannyriver

Website & blog of Tuan Hoang, Pepperdine University

Lịch sử nước Mỹ #9: Cách mạng thương mại châu Âu

Trong bài trước, chúng ta chú ý về vai trò thương mại và thám hiểm ở châu Âu nhất là từ thế kỷ 15 trở lên. Trong bài này, chúng ta nói thêm một chút về ảnh hưởng của thương mại châu Âu đến khám phá châu Mỹ.

Về thời điểm, công cuộc cách mạng thương mại trong lịch sử châu Âu bắt đầu vào khoảng thế kỷ thứ 13. Lúc này kinh tế  bắt đầu chuyển hướng theo đà thương mại trong vùng thôi, Continue reading “Lịch sử nước Mỹ #9: Cách mạng thương mại châu Âu”

Reading about food & drinks #3: sugar, tea, and Cockaigne

idea_pieter_bruegel_the_elder_-_sized-peasant_wedding_-_google_art_project_2
“The Peasant Wedding” (1567) by the Dutch painter Pieter Bruegel the Elder

Continue reading “Reading about food & drinks #3: sugar, tea, and Cockaigne”

Memories of Milton’s Paradise Lost

5ebc2683c426ae03619faa1e772c6911
Milton’s Satan and Eve are, in the words of Eva Brann, “the original moderns.” ~ pc pinterest

Lịch sử nước Mỹ #8: Châu Âu thám hiểm

Sau những lần tìm hiểu về người da đỏ trước thời kỳ Columbus, chúng ta chuyển hưởng về người da trắng bên châu Âu.  Bài này nói về châu Âu trước thời thám hiểm qua bên Mỹ, cùng vài lý do căn bản đầu tư thám hiểm của người Âu.

Để hiểu chuyện này, chúng ta phải trở lại thời gian về lịch sử châu Âu, nhất là bên Tây Âu. Sau các triều đại La Mã, ảnh hưởng lớn nhất ở châu Âu là Thiên Chúa Giáo.  Trong các thế kỷ đầu của Công Niên, con số tín đồ Thiên Chúa Giáo dần dần lan rộng, đến thế kỷ thứ tư thì được Hoàng Đế Constantine cho phép tự do tôn sùng trong Đế Quốc La Mã.  Từ đó, giáo hội Công Giáo càng ngày càng hùng mạnh, là châm điểm của văn hóa và văn minh châu Âu cho nhiều thế kỷ.

Continue reading “Lịch sử nước Mỹ #8: Châu Âu thám hiểm”

The Brothers Karamazov or The Magic Mountain?

Prompted by a faculty discussion over Great Books in the modern era, I drove home last night thinking about these two great novels together.  I loved reading them, and so the best answer, at least for me, is, “The Brothers Karamazov and The Magic Mountain.”  Still, it was a good exercise comparing them during my drive on the PCH and I-405.

Continue reading “The Brothers Karamazov or The Magic Mountain?”

Conversations with high school classmates: Rich Wright

This is the second in the series; click here for the first conversation.

Although the majority of my high school classmates have moved to other parts of the state or the country, a not insignificant number have remained in or returned to Rochester since graduation.  It doesn’t hurt that the economy has been consistently strong, the cost of living low, and the education of children generally commendable. Then, of course, the family factor. Although it isn’t the absolute factor, the desire for proximity to parents and grandparents has been a major reason for my classmates currently living in the area. This desire is certainly reflected in the conversation recorded for this post. Continue reading “Conversations with high school classmates: Rich Wright”

Interviewing historians: Kurt Kinbacher on Vietnamese in Lincoln, Nebraska

Geographically speaking, there are two ways of viewing Vietnamese Americans in Lincoln, Nebraska.  One is to group them among Vietnamese in the Midwest.  It is a vast region that includes large communities such as Chicago and the Twin Cities, and smaller ones such as Cincinnati, Milwaukee, and Grand Rapids, MI.  Continue reading “Interviewing historians: Kurt Kinbacher on Vietnamese in Lincoln, Nebraska”

I know what you watched last summer

Veep2
pc bcomber.org

Continue reading “I know what you watched last summer”

Interviewing historians: George Veith on his book Black April

JVeith

The South Vietnamese military – the Republic of Vietnam Armed Forces (RVNAF) – has always figured in the voluminous historical scholarship about the Vietnam War.  For a long time and for a host of reasons, however, there was little depth on the topic. 

Continue reading “Interviewing historians: George Veith on his book Black April”

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: