Search

tuannyriver

website & blog of Tuan Hoang, Pepperdine University

Month

December 2016

Interviewing scholars of Vietnam Studies: Jamie Gillen on tourism in Vietnam

14519939_677920439048767_3341613953609524374_n
Jamie Gillen at the end of the Engaging with Vietnam conference at University of Hawai’i in Manoa. Next to him is Hoang Minh Vu, doctoral student in history at Cornell. ~ pc Liam Kelley

Continue reading “Interviewing scholars of Vietnam Studies: Jamie Gillen on tourism in Vietnam”

My students on Anne Elliot in Persuasion

yooniqimages_102316123
Amanda Root as Anne Elliot in the 1995 film adaptation. Austen’s placement of Anne’s age at 27, and the fact that many students today are somewhat familiar with Austen’s earlier stuff before going to college, are two good reasons for the millennial generation to read and discuss this novel in college.  ~ pc yooniqimages

Continue reading “My students on Anne Elliot in Persuasion”

Lịch sử nước Mỹ #9: Cách mạng thương mại châu Âu

Trong bài trước, chúng ta chú ý về vai trò thương mại và thám hiểm ở châu Âu nhất là từ thế kỷ 15 trở lên. Trong bài này, chúng ta nói thêm một chút về ảnh hưởng của thương mại châu Âu đến khám phá châu Mỹ.

Về thời điểm, công cuộc cách mạng thương mại trong lịch sử châu Âu bắt đầu vào khoảng thế kỷ thứ 13. Lúc này kinh tế  bắt đầu chuyển hướng theo đà thương mại trong vùng thôi, Continue reading “Lịch sử nước Mỹ #9: Cách mạng thương mại châu Âu”

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: