Hai hôm trước, Tina Hà Giang tại BBC Vietnamese có phỏng vấn tôi chừng nửa tiếng qua Zoom. Đây là một đoạn ba phút từ cuộc phỏng vấn. Bấm đây đến tiếp nối.

Continue reading “Phỏng vấn về lá cờ VNCH trên BBC Tiếng Việt”