Search

tuannyriver

website & blog of Tuan Hoang, Pepperdine University

Category

Kinh Điển

Kinh Điển: Trường Ca Thiên Đường Đã Mất của Thi Sĩ Milton

Sa Tăng lấy dặng con rắt dụ Evà ăn trái cấm – hình của thi sĩ William Blake
Continue reading “Kinh Điển: Trường Ca Thiên Đường Đã Mất của Thi Sĩ Milton”

Letter essays from my students on Austen’s Persuasion

An illustration from an edition of Austen’s novels and letters published in 1906.
Continue reading “Letter essays from my students on Austen’s Persuasion”

Kinh điển: Hài kịch Lão Lừa Tartuffe của Molière

Vở kịch trình bày bởi công ty South Coast Repertory ở Quận Cam, Nam Cali năm 2014.
Continue reading “Kinh điển: Hài kịch Lão Lừa Tartuffe của Molière”

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: