Search

tuannyriver

website & blog of Tuan Hoang, Pepperdine University

Tag

người da đỏ

Lịch sử nước Mỹ #7: Người da đỏ thế kỷ 15

Câu đố: Nước Mỹ có 50 tiểu bang.  Bao nhiêu tiểu bang có tên gốc da đỏ?  10 tiểu bang?  15? 20? 25? 30? 40? 

Vào cuối thế kỷ thứ 15, tức thời kỳ Âu Châu thám hiểm đến Bắc Mỹ, thế giới thổ dân da đỏ thay đổi khá nhiều từ hay thế kỷ trước.  Về dân số thì ước tính từ ba đến sáu triệu người trước khi Christopher Columbus và người Âu Châu qua. Còn toàn Tân Thế Giới thì từ 10 đến 20 triệu người. Trên một lục địa lớn lao, người da đỏ có đủ thành phần về cơ sở, tổ chức, kinh tế, v.v.

Continue reading “Lịch sử nước Mỹ #7: Người da đỏ thế kỷ 15”

Lịch sử nước Mỹ #6: Người da đỏ miền đồng bằng

Sau khi tìm hiểu tiền sử người da đỏ hai miền tây nam và tây bắc, chúng ta qua miền đông.  Bây giờ chúng ta vào giữa nước Mỹ, vùng đồng bằng mà người Mỹ gọi là “the Great Plains”: Đồng Bằng To Lớn, Đồng Bằng Vĩ Đại, Đại Đồng Bằng.

dongluamientay.jpg
Cò trong mùa gặt ở miền Tây, đồng bằng làm vựa lúa Việt Nam ~ pc tourdulichmientay.org

Continue reading “Lịch sử nước Mỹ #6: Người da đỏ miền đồng bằng”

Lịch sử nước Mỹ #5: Người da đỏ miền Đông (phần 2)

Trong phần trước, chúng ta nói về truyền thống Adena và Hopewell bên miền đông thời tiền sử.  Hai thế hệ văn hóa to lớn này thuộc vào nền văn hóa Woodland mà chúng ta có thể dịch là văn hóa Địa Mộc.  Khi chia ra theo thời gian, thì truyền thống Adena thuộc thời kỳ mà người Mỹ gọi là Early Woodland, chúng ta có thể dịch vừa sát nghĩa vừa văn chương là văn hóa Tiền Địa Mộc.  Sau văn hóa Adena thì tới văn hóa Hopewell, thuộc thời Middle Woodland tức Trung Địa Mộc.

Continue reading “Lịch sử nước Mỹ #5: Người da đỏ miền Đông (phần 2)”

Lịch sử nước Mỹ #4 -Người da đỏ miền Đông

Bắt đầu từ Tây Nam ta lên Tây Bắc.  Bây giờ, từ Tây Bắc chúng ta qua miền đông.

Miền Đông nghĩa là vùng phía hướng đông của sông Mississippi với diện tích rất lớn. Mà tiền sử của người da đỏ miền đông cũng có nhiều giai đoạn. Quan trọng nhất là giai đoạn từ thế kỷ thứ chín trước Công Nguyên đến đầu thế kỷ mười ba sau Công Nguyên (800 BC – 1200 AD).  Tên nói chung cho văn hóa thời gian này là văn hóa Woodland: wood là rừng và land là đất, nên chúng ta có thể dịch là văn hóa Đất Rừng – hoặc, hay hơn, là văn hóa Địa Mộc.

Continue reading “Lịch sử nước Mỹ #4 -Người da đỏ miền Đông”

Lịch sử nước Mỹ #3 -Người da đỏ miền Tây Bắc

132351-004-48510C06
Vùng da đỏ miền Tây Bắc theo bản đồ chính trị ngày nay.  Phần lớn họ sống vùng biển thuộc về tiểu bang Washington và Oregon tại Hoa Kỳ cũng như tỉnh British Columbia của Canada.  Những tên tiếng da đỏ bên trên là tên của tám nhóm người (trong tổng cộng 18 nhóm).  ~ pc Britannica.com

Continue reading “Lịch sử nước Mỹ #3 -Người da đỏ miền Tây Bắc”

Lịch sử nước Mỹ #2 -Người da đỏ miền Tây Nam

Xin bắt đầu bài viết với hai ba phút của một phim cao bồi tài tử Clint Eastwood mà chắc nhiều người Việt đã coi.

Đoạn phim này có dính dáng gì đến chủ đề bài viết? Câu hỏi này sẽ được trả lời phần dưới bài này.  Bây giờ,  xin chuyển từ phim qua lịch sử.

Continue reading “Lịch sử nước Mỹ #2 -Người da đỏ miền Tây Nam”

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: