Vở kịch trình bày bởi công ty South Coast Repertory ở Quận Cam, Nam Cali năm 2014.
Continue reading “Kinh điển: Hài kịch Lão Lừa Tartuffe của Molière”