Search

tuannyriver

website & blog of Tuan Hoang, Pepperdine University

Category

Language

Abstracts of panel on Vietnamese Catholicism at AAS 2019

Vietnamese Engagement with Global and Transnational Catholicism: New Directions in Scholarship

Association of Asian Studies, Annual Conference, Denver
March 22, 2019 @ 1:30 PM – 3:15 PM
Silver, Tower Bldg.; Mezzanine Level

  • Organizer & chair: Tuan Hoang, Pepperdine University
  • Presenter 1: Anh Tran, SJ, Santa Clara University
  • Presenter 2: Lan Ngo, SJ, Loyola Marymount University
  • Presenter 3: Claire Lien Tran, Institut de Recherche sur l’Asie du Sud-Est Contemporaine  (Thailand)
  • Presenter 4: Ngoc-Mai Phan, University of California, Berkeley
  • Discussant: Charles Keith, Michigan State University

Continue reading “Abstracts of panel on Vietnamese Catholicism at AAS 2019”

The Vietnamese term huyền thoại

TthachLam
Thạch Lam by the painter Đinh Cường ~ pc phannguyenartist.blogspot.com

Continue reading “The Vietnamese term huyền thoại”

Dịch thuật: Cá cần nước sạch

Dịch tiếng Anh qua tiếng Việt lúc dễ lúc khó, mà khó nhiều hơn dễ.  Dịch tiếng Việt ra tiếng Anh cũng vậy. Mà không chỉ dịch văn chương, triết lý, thần học; ngay cả dịch những câu ngăn ngắn cũng có lúc trắc trở. Khó nhất là tục ngữ, thường là không dịch sát được.

340F6BC0-8C2B-4252-A6BE-5ADFE79FA76D_w640_r1_s_cx0_cy6_cw0
pc voanews.com

Continue reading “Dịch thuật: Cá cần nước sạch”

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: