Search

tuannyriver

Website & blog of Tuan Hoang, Pepperdine University

Category

Language

The Vietnamese term huyền thoại

TthachLam
Thạch Lam by the painter Đinh Cường ~ pc phannguyenartist.blogspot.com

Continue reading “The Vietnamese term huyền thoại”

Dịch thuật: Cá cần nước sạch

Dịch tiếng Anh qua tiếng Việt lúc dễ lúc khó, mà khó nhiều hơn dễ.  Dịch tiếng Việt ra tiếng Anh cũng vậy. Mà không chỉ dịch văn chương, triết lý, thần học; ngay cả dịch những câu ngăn ngắn cũng có lúc trắc trở. Khó nhất là tục ngữ, thường là không dịch sát được.

340F6BC0-8C2B-4252-A6BE-5ADFE79FA76D_w640_r1_s_cx0_cy6_cw0
pc voanews.com

Continue reading “Dịch thuật: Cá cần nước sạch”

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: